huset vårt

huset vårt

Huset vårt ligger øverst i Gamle Bjørtvedtveg 1 i nær tilknytning til Skien fritidspark og friluftsområdene rundt. Her holder vi de fleste møtene våre når vi ikke er på huken i Hvitsteinsåsen.