Speiderhuset vårt

Speiderhuset vårt

Huset vårt ligger i Gamle Bjørntvedtvegen 1. Helt opp mot Hotell Herkules og Skien fritidspark.